VIDEO NHÓM NỮ SINH CẤP 2 CHẶN ĐÁNH BẠN TRÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC VỀ

Sau đó, dư luận lại đau lòng trước tình trạng gia tăng bạo lực học đường của nữ sinh Việt Nam được phản ánh liên tục trên các phương tiện truyền thông.
Nữ sinh tham gia bạo lực học đường: Lời khuyên nào cho cha mẹ?